TORI VALLA KULTUURIKONVERENTS

Tori Valla Kultuurikonverentsi videosalvestus

Meie valla esimesel kultuurikonverentsil keskendume küsimustele – milline on rahvakultuuri kestlikkus Tori vallas ja kuidas suudame seda ühiselt hoida? Kuuleme lähemalt valdkonna arengutest ja väljakutsetest meie riigis ning kohalikes kogukondades. Samuti otsime päeva jooksul ühiselt lahendusi Tori valla rahvakultuuri kestma jäämisele. Konverentsil võtavad sõna valdkonna säravad eestkõnelejad: Margus Toomla Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusest, Laura Liinat Eesti folkloorinõukogust, Kalle Vister ja Urve Gromov Eesti rahvakultuuri keskusest, Kaie Tanner Eesti kooriühingust, Kadri Tiis Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsist, Aina Alunurm Jänesselja lasteaiast ja Peep Eenraid Audru koolist. Esitamisele tuleb Urmas Lennuki lühinäidend “Viimane rahvatantsija”, mis on kirjutatud just meie konverentsi tarbeks. Konverentsi modereerib koolitaja ja coach Urmo Reitav.

“Eesti rahvuse ja rahvakultuuri tuleviku kujundame täna. See ei ole pelgalt meelelahutus, vaid on miski, mis määratleb ja eristab meid rahvusena. Meie tänased teod on homse ühiskonna ja homse Tori valla vundamendiks.” Lauri Luur, vallavanem