Tori rahvamaja

Toris paneme kõik ühte patta, nii taeva kui põrgu, tule sinagi seda suppi (või ühepajatoitu) sööma.

Tori rahvamaja asutati aastal 1883.

Vanasti pidid talupojad osa saagist tooma mõisa. Selleks otstarbeks oli 1838. aastal ehitatud magasiait. Kevadel oli sealt jälle võimalik viljaseemet saada, samuti jagati vilja vallavaestele. 1905. aastal ostis hoone Salme selts, tehti vajalikud ümberehitused, majja kolis ka raamatukogu. Ümberehitusi on tehtud hiljemgi.

1883. aastal läbis kõiki tähtsamaid Eesti ajalehti teade Tori laulu- ja mänguseltsi Salme põhikirja kinnitamisest Vene impeeriumi siseministri poolt. Selleks oli ka põhjust. Salme oli üks esimesi Eestis asutatud maa-kultuuriseltse. Salme oli eeskujuks mitmete teiste, sealhulgas Suure-Jaani ja Tõstamaa seltside loomisele. Põhikirja järgi võis seltsi liikmeks astuda iga mees, vaatamata oma seisusele, ametile või rahvusele (naised said seltsi astumise loa alles 1910. aastal). Seltsi sisseastumise maks oli 1.50 rubla, aastamaks 1.80 rubla. Hiljem, 1891. aastal, alandati seda ühele rublale. Seltsi nn tegevad liikmed: mängijad, lauljad, näitlejad jt olid aastamaksust vabastatud. Põhiosa moodustasid Tori valla inimesed, vähemal määral oli ka Vana-Vändra, Tammiste, Sindi, Uulu, Sauga valla elanikke. Kuni maja valmimiseni 1905. aastal oli liikmeskond küllaltki väike, kõikudes 30-50 vahel, madalseis oli 1900. aastal, mil seltsis oli 13 liiget. Saja piiri ületas selts 1906. aastal. Aastaks 1918 küündis liikmete arv peaaegu neljakümneni.

1929. aastal projekteeris arhitekt Märt Merivälja hoone põhjaosa ümberehituse käigus kahekordseks, ignoreerides vana hoone arhitektuuri. Seeläbi sai selts endale juurde küll riietehoiu ja jalutusruumid, piletikassa ning ülakorrusele einelauaruumi ja majahoidja korteri, kuid seda vana hoone täieliku rikkumise hinnaga.

Tori seltsimaja 1938. a suvel

Tori seltsimaja 1938. a suvel

Nõukogude ajal asus majas Tori maakultuurimaja, praegu Tori rahvamaja. Hoonele kavandati suurt juurdeehitust 1980. aastate lõpus, seinadki said püsti, kuid ühiskonnas toimunud muutuste tõttu edasisteks ehitustöödeks raha ei jätkunud. Katuseta müürid muutusid ajapikku varisemisohtlikeks ja need lammutati.

Hoone suurem renoveerimine toimus 1996. aastal. Tegu on Eesti ühe vanima ja omanäolisema rahvamajaga.

Selles majas on üles kasvanud kunstnik-professor Voldemar Haas.

Tori asub oma Põrguga maailma keskel.
Siit algab telg, mille ümber me pöörleme.
Telje üks ots ulatub taeva, teine põrgu.
Kogu ilmaelu keerleb ümber Tori ja torilaste.

Ajaloost:

Üheks eredamaks sündmuseks oli 1869. aastal esimene Eesti üldlaulupidu Tartus. Sellest võttis osa ka Tori koor. Üldlaulupeo kõnetoolist mahaöeldud sõnad: “Peab olema enam muretsemist koolide, raamatukogude ja iseäraliste seltside sünnitamise eest!” leidsid hea kõlapinna torilaste südames. Samal aastal hakkas torilaste peas idanema põllumeeste seltsi loomise idee. Pärnu Eesti Põllumeeste Seltsi asutamist  1870. aastal võibki pidada üheks tähtsamaks eelduseks Salme seltsi asutamisele. Kultuurielu sai tugineda vaid tugevale majandusele.

 1. aastal loodi Toris Eesti Aleksandrikooli abikomitee, mille tulemusena asutati Toris 1875. aastal kihelkonnakool. Selle juhatajaks sai C. R. Jakobsoni koolivend, Cimze seminari lõpetanud Johannes Kuus. Muu hulgas asutas Kuus juba esimesel aastal kooli juurde 32-liikmelise 4-häälse meeskoori ning tegi vanavara kogumisalast koostööd Mihkel Veskega.

Salme asutamise idee mõlkus torilaste mõtetes juba 1870. aastate lõpul. Seltsi hingeks olid J. Lossmann Oravalt, H. Tamberg Torist, T. Erm Songalt jt.

 1. aastal kirjutasid 22 Tori meest Salme asutamise palvekirjale ja uue seltsi põhikirja projektile alla. Kuna “kõrgemalt poolt” polnud eriti lihtne luba saada, siis allakirjutanute hulgas domineerisid riigivõimude silmis prestiižikad mehed: taluperemehed, kohalikud omavalitsuse tegelased, samuti vabrikant Schults, kaupmees Toffer jt.
 2. detsembril 1882. aastal kinnitas siseminister Salme põhikirja, mis jõustus 2. veebruaril 1883. aastal. Sama aasta 3. aprillil toimus esimene Salme seltsi protokollitud koosolek, kus valiti ametisse seltsi eestseisus. Edasi korraldati pidu, kus seltsi asepresident H. Tamberg pidas pikema kõne, rõhutades muusika ehk toonikunsti tähtsust inimhingele ning seletas, “kuidas näitemäng vaimuharimist edendab, olgu ta lustmäng ehk kurbmäng, nimelt ka selle poolest, et igas näitemängus lõpuks kõik hääd ja pahad teod teenitud palga leiavad”. Mõnede arvates oli tantsimine küll kui mitte patt, siis liig mis liig kindlasti. Meile seletati, et tantsimine sugugi nii paha pole, kui mõni seda mõtleb. “Tantsimine on ühes seltsis pitka istumise järele noore inimestele pealegi tarviline, tervisele kasuline keha ja liikmete liigutamine.” Põhiosa seltsi liikmetest moodustasid Tori valla inimesed, vähemal määral oli ka Vana-Vändra, Tammiste, Sindi, Uulu ja Sauga valla elanikke.

Vastavalt põhikirjale pöörati Salmes kõige suuremat tähelepanu muusikale. 1890. aastateni tegutses seltsi nime all J. Lossmanni juhatusel meeskoor. 1903. aastal astus seltsi kohalik köster B. Habicht, kes võttis enda peale seltsi meeskoori juhatamise.

Salme seltsi mängukoori nime all tegutses 1873. aastal asutatud puhkpilliorkester. 1906. aastal tegutses seltsis 20 muusikanti ja 48 lauljat. 1908. aastal osteti seltsile klaver.

Üheks levinud töövormiks olid Salme seltsis kõneõhtud. Silmas peeti siin nende üldharivat eesmärki. 1913. aastal toimus esimene spordiõhtu, 1914. aasta koosolekul otsustati sporditegemine tõsisemalt käsile võtta. Seltsi tegevuse võis jaotada kahte perioodi – enne oma maja ja omas majas. Algul toimusid üritused liikmete kodudes ja uues vallamajas. Hiljem, kui vallal polnud magasiaita enam vaja, saigi see Salme seltsile. Sellest hetkest algas seltsi tähtsuse oluline tõus. Seltsist sai kogu kohalikku kultuurielu koondav ja koordineeriv keskus.

Alates 1909. aastast hakati töötama uue põhikirja järgi, nüüd juba hariduse- ja kultuuriseltsina. Uue Salme seltsi eesmärgiks oli rahvahariduse tõstmine, kirjanduse, kunsti, muusika ja näitemängu edendamine, aga ka rahva tervise eest hoolitsemine või teiste sõnadega kehaline kasvatus. Hiljem kujunes spordiharust iseseisev spordiselts Kalev.

Laul ja muusika on Toris olnud alati lugupidamises. Selle edendamiseks andis Salme selts tunduvat tõuget. 1926. aastal pidasid Tori lauljad ja mängijad üldist paraadi kihelkonna muusikapäeva näol, mis õnnestus hästi, andes tunnistust tööst, mida virgad tegelased teinud aastate jooksul. Ühtlasi andis muusikapäev tunnistust sellest, et Tori sammus laulva kihelkonnana teiste ees. Laulu ja muusika heaks töötas kohalik kauaaegne köster B. Habicht, kes asutas suurema segakoori, mis esines edukalt mitmetel vaimulikkudel ja ilmalikkudel kontsertidel ja laulupidudel.

Salme oli kaua ainukeseks seltsiks Toris, kellel oma seltsimaja, mis vanast valla magasiaidast ümber ehitati. See aga kippus vägisi kitsaks jääma, mille tõttu tõusis päevakorrale uue rahvamaja ehitamise kavatsus. Et see oleks käinud Salmel üksi üle jõu, oli küsimus asetatud laiemale tasapinnale, tõmmates kaasa Kaitseliidu malevkonna ja Tori teised teguvõimsamad organisatsioonid. Raskusi tegi kavatsetava rahvamaja asukoha valik, mõnelt poolt soovitati selleks Taali mõisa endist härrastemaja jne.

Tori vanemate seltside hulka kuulub ka karskusselts Täht, mis on esimeseks karskusseltsiks Eestis.

Tori seltside ja ühingute seas seisis väärikalt Tammiste kirjandusselts, mis pidevalt edenes ja täiendas oma raamatukogu. Tammiste valla likvideerimisel sai see enesele odava hinna eest Tammiste valla endise magasiaida, mis ehitati osaliselt ümber seltsimajaks. Nii sai Tori endale teise seltsimaja. Ruumid polnud seal küll eriti laialdased, kuid siiski küllaldased selleks, et ümbruskonna elanikud võiksid koguneda koosviibimisteks, koosolekuiks ja kõnedeks.

Oma sissetulekutest määras Salme selts suured summad kohaliku kultuurielu arendamiseks. 1893. aastast kuulus seltsi alla raamatukogu, mille täiendamisele kulutati palju tähelepanu ja raha. 1908. aastast korraldas selts söögi ja joogiga lastepidusid. Salme toetas ka 1910. aastal Tori sidekontori rajamist. Samuti finantseeriti Tori-Käru telefoniliini ehitamist. Lõpuks küsiti seltsilt raha koguni Pärnu-Mustvee raudteeharu ehitamiseks. Selle ütles seltsi juhatus võimatu olevat.

Toril on silmapaistvad kultuuritraditsioonid, millest ühe osa moodustab Salme seltsi tegevus. Neid traditsioone on jätkatud tänaseni.

torikirik

Tori rahvamaja

Võlli tee 4, Tori alevik, Tori vald 86801, Pärnumaa

Ants Välimäe
Tori Valla Kultuurikeskuse direktor

5301 8846
ants.valimae@torivald.ee
ants@torikultuur.ee


Argo Juske
kultuurikorraldaja

5335 9496
argo.juske@torivald.ee; argo@torikultuur.ee


Eve Tilk
majaperenaine

Tori rahvamaja ruumid ja ruumide rendihindade hinnakiri

Renditakse E–P, kell 9.00 – 02.00

 • FUAJEE
 • KÖÖK
 • SAAL, 120 kohta
 • LAVA, mänguala suurus 4 x 6 meetrit
 • SEMINARIRUUM, 24 kohta
 • KONTOR, rahvamaja ja muuseumi töötaja sehkendamise tuba
 • PUHKERUUM, näitlejate garderoob, kohvituba
 • Saal 20 eurot tund
 • Seminariruum 10 eurot tund
 • Ärasaatmine 40 eurot kord.

2.1. Eraisikutele rahvamaja ruumide rent alates 18. eluaastast.

2.2. Renditaval pinnal rentimise lõpu kellaaeg on kell 02.00. Järgnevate tundide eest korrutatakse õhtuse üüritunni hind kahega.

2.3. Ärasaatmine sisaldab ruumi ettevalmistust, urni või kirstu alust, neli küünlajalga koos küünaldega ning ruumi järelkoristust.

2.4. Sisepinna  rendihinna  sisse  on  arvestatud  kandilised  madalad  lauad  (70 x 70cm, kogus:   6),   kõrged   lauad   (70x70cm,   kogus:   2),   konverentsilauad   ‘Flexibel’ (50 x 120cm, kogus: 28), tool ‘Pearl’ (kogus: 120) kasutamine.

2.5. Lauad ja toolid panevad paika rahvamaja töötajad.

2.6. Rendihind arvestatakse hetkest, mis kell soovitakse majas tegutsema hakata kuni hetkeni mil majast lahkutakse.

2.7. Tori rahvamaja ruume ei broneerita ette üle 6 kuu.

2.8. Tori valla hallatavatele asutustele võimaldatakse ruumide kasutamine tasuta.

2.9. Tori rahvamaja ruumide broneerimisel on rendile võtta soovija kohustatud rendile andja poole pöörduma broneeringu kinnitamiseks ja rendilepingu sõlmimiseks hiljemalt 1 nädal enne rendi toimumise aega. Selle mittetäitmisel on Tori Valla Kultuurikeskusel õigus broneering või mistahes muud suusõnalised kokkulepped ühepoolselt lõpetada.

3.1. Teenustasu vormistab ja lepinguid sõlmib Tori piirkonna kultuurikorraldaja.

3.2. Rendilepingus märgitud rendisumma tasutakse Tori Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel.

Eesti Sõjameeste mälestuskirik Toris

Tori kirik. Foto: Ülo Soomets
 1. aastal valminud Tori kirikul on keeruline minevik.

1944 põletas Punaarmee eest taganev Saksa armee Tori kiriku maani maha. Kui aastal 1990 algas kiriku taastamine, kasvasid kirikusaalis juba puud. Peale pikki restaureerimistöid pühitseti kirik 2001. aastal mälestusmärgina kõigile teise maailmasõja ohvritele Eesti Sõjameeste mälestuskirikuks. Lisaks pühakojale on rahva poolt armastatud kirik õdus kontserdipaik. Samas kannab ta mälestuskirikuna mitmeid funktsioone – siin annavad ametivande eesti politseinikud ja ohvitserid ning tähistatakse Eesti ajaloolisi tähtpäevi.

Torisse Levi küla maadele püstitati ordu ajal väike kirik, mida nimetati Maarja kabeliks. Liivi sõja ajal see kabel hävis. Hiljem ehitati Torisse puust kirik, kuid peagi jäi puukirik kitsaks ning lagunes ja 1831. aastal algasid läbirääkimised uue pühakoja ehitamiseks.

Pärnu jõe kõrgele kaldale pandi luteriusu kivikirikule nurgakivi 17. septembril 1852. aastal. Sel ajal oli kirikuõpetajaks August Offe. Kiriku projekteeris Viljandi ehitusmeister Heinrich Paslack. Tema jooniseid täiendas Liivimaa kubermangu arhitekt David Olldoff. Olldoffi arvutuste järgi oli jumalakoja valmistamiseks vaja 6313 rubla. Tegelikult kulus aga 7000 hõberubla, millele lisandus materjal ja selle kohalevedu. Liivimaa rüütelkond kui Tori mõisa rentnik annetas 1858. aastal kirikule Riiast toodud oreli.

Kirik pühitseti 10. oktoobril 1854. aastal. Pidulikul sündmusel esines oma laulukooriga tollane Pärnu kooliõpetaja ja hilisem ajalehe Perno Postimees asutaja Johann Jannsen.

Aastatel 1882-1884 ehitati kirik ümber Liivimaa rüütelkonna arhitekti Otto Reinhold August Siversi projekti järgi. Lammutati kiriku idapoolne osa ja selle asemele ehitati transept ehk kiriku pikihoonet läbiv ristlööv koos kooriosaga. Pikihoone jäi ühelööviliseks. Ümberehituse järel oli kirikus 700 istekohta. Pealtvaates meenutas kogu ehitis risti.

 1. aastal muretses kogudus Peterburist akadeemik Kirill Antonovitš Gorbanovi poolt loodud altarimaali „Jeesuse ristilt mahavõtmine“.

Kiriku esimene tornikell valati 1749. aastal Lübeckis, millesse aga hiljem tekkisid praod. Uus, 279 kg kaaluv kell valati Tartus ja õnnistati sisse 2. oktoobril 1927. aastal. Lübeckis valatud kell sattus aga õnneks vanavara koguja Mihkel Tammepärgi kätte, kes selle 17. juunil 1995 kirikule tagastas. See ajalooline kell seisab nüüd taastatud kirikus altari kõrval põrandal.

 1. veebruaril 1918 loeti Tori kirikus ette „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“.
 2. septembril 1944 õhkasid Eestist taganevad Saksa väed Tori silla ja süütasid põlema kiriku. Kahjutuli hävitas pühakoja sisemuse, katuse, tornikiivri, tornikella, oreli ja altarimaali.

Pärast sõja lõppu püüdis kohalik rahvas kirikut taastada, kuid tollased võimud keelasid taastamistööd. Samal ajal taotles Pärnu teedevalitsuse ülem Enger maantee kurvi nähtavuse parandamiseks kiriku varemed lammutada ja killustik vedada Pärnu-Paide maantee täiteks. 1961. aasta mais teatas usuasjade volinik vahepeal Siberist naasnud õpetaja Richard Võllile suuliselt, et Eesti NSV valitsus on kinnitanud Vändra rajooni täitevkomitee taotluse Tori kiriku varemed lammutada. Kuid tollane Tori teemeister Paul Vares viivitas käsu täitmisega ja tänu sellele jäid kiriku varemed terveks. 1961. aastal otsustati anda kiriku varemed tolleaegse sõjalis-patriootliku organisatsiooni ALMAVÜ kasutada, kes rajas sinna lasketiiru, mis tegutses kuni 1970. aasta keskpaigani. Kuni kaheksakümnendate lõpuni seisis kirik varemeis ja selle müüride vahele kasvasid suured puud.

Kiriku taastamise mõte tekkis 1989. aasta sügisel, kui Tori kihelkonna Muinsuskaitse seltsi algatusel taasavati kalmistul vabadussõja monument. Taastamise eestvedaja oli Tori kihelkonna Muinsuskaitse seltsi asutaja, tollal Suigu kolhoosi ehitustööde juhataja ning hilisem Tori kiriku taastajate ühenduse esimees Jüri Kask.

 1. aasta 23. aprillil nimetati EELK Tori kogudus Tori Püha Jüri koguduseks ja kirik pühitseti Eesti Sõjameeste mälestuskirikuks Toris. Kiriku seintel on mälestustahvlid neile, kes on andnud  oma elu vaba Eesti eest. Kolm suuremat sepistatud laelühtrit ja seinavalgustit on annetatud Eesti Ühispanga poolt.
 2. aastal püstitati veskikividest altar, mis sümboliseerib meie rahva rasket saatust – Eesti rahvas on oma olemasolu jooksul otsekui veskikivide vahelt läbi käinud. Ülemine graniitkivi on pärit Lääne-Virumaalt, keskmine Läänemaalt ja alumine Saaremaalt. Need kolm kivi rõhutavad Tori kiriku seotust kogu Eestiga.
 3. augustil riigi taasiseseisvumise 24. aastapäeval avati kirikus mälestisehis ꞌꞌPro patriaꞌꞌ – isamaa eest. Kiviraidur Ülo Kirdi valmistatud tumedal alusel seisab meetrikõrgune avatud tiibadega kuldse kotka kuju. Kotka avatud tiivad sümboliseerivad kaitset ja seda, et sellise võimsa taevase jõu turjal saabus Eestimaale siinse maa ja rahva müütiline valitseja Kalev. Kotkas on toodud Prantsusmaalt Pariisi sõjamuuseumist. Kirikus on ainulaadne mustast graniidist kolumbaarium ehk urnimüür, milles on 204 orva. EELK konsistoorium, Tori Püha Jüri kogudus ja taastajate ühendus otsustavad, kellel on õigus taotleda lähedase urni paigutamist mälestuskiriku kolumbaariumi.

Tori kirikust saadetakse võidupüha-eelse piduliku jumalateenistuse järel teele võidutuli, mida kannavad Torist edasi kindral Johan Laidoneri seltsi ja Kaitseliidu maleva liikmed. Võidutuli jõuab Eesti Vabariigi presidendi tungla vahendusel võidupüha paraadilt igasse maakonda.

Tavaks on saanud esivanemate vabadusvõitluse mälestusele pühendatud jüripäeva jumalateenistus ja järgnev jüritulede teelesaatmine lähemalt ja kaugemalt tulnute tõrvikutes ja lampides.

 1. augustil 2003. aastal, vabariigi taasiseseisvumispäeval, avati Eesti Sõjameeste mälestuskiriku juures Eesti esimene ratsamonument ꞌꞌPüha Jüri võitlus lohegaꞌꞌ.