ARE HUVIKESKUS

Are Huvikeskus asub Tallinn-Pärnu mnt ääres 17 km enne Pärnut Are teenuskeskuse ruumides.

Vilja Alamaa, kultuurijuht

2020. aasta detsembri lõpus täitub endisel Pärivere sovhoosi kontor-klubil, praegusel Are Huvikeskusel 40 tegutsemisaastat. Vahepeal on teda nimetatud ka Are Vallakeskuseks. Heal lapsel mitu nime.
Kui maja loodi, siis juhtis kultuuritööd Maaja Kallaste. Viidi läbi mitmeid kuulsaid projekte, millega saavutati kohe ülevabariiklik tuntus.

1985. aasta detsembris toimus majas RAT Estonia lavastaja Ülo Mateseni jpt kaasabil ja juhendusel Eduard Künneke opereti „Õnnelikku reisi“ esietendus. Näitlejad olid kõik sovhoosi taidlejad. Sama lavastusega sõideti läbi kõik Eestimaa nurgad, enamasti esineti täissaalidele.

Neil aastatel tegutsesid naisrahvatantsijad, karaktertantsuring, naisansambel, laste tantsu- ja näitering. Klubis tegi proovi edukas tantsuansambel ERA, keda rahvas väga armastas, ning meie tantsupeod möödusid enamasti nende muusika saatel. Tekkis suur ja pikaajaline traditsioon – maja aastalõpupeod, mis kestavad tänapäevani ja toovad rohkelt rahvast majja.

Sovhooside-kolhooside aegadel käis rahvamajades harjutamas väga palju rahvast. Osalusmaksu ei olnud, väga tihti käidi koos esinemas erinevates kultuurimajades üle Eesti. See kõik oli väga põnev ja tõmbas kultuurilembelist rahvast kõvasti ligi.
Kui Maaja Kallaste Päriverest lahkus, tuli juhatajana tööle Are juurtega noor energiline mees Uudo Laane. Siin sai ta omale tuule tiibadesse ja juba aastaid on ta edukalt juhtinud Pärnu linnas Nooruse Maja tegevust. Uudo kutsus kokku näiteringi ja lavastajaks Pärnu teatri näitleja Aare Laanemetsa. Tehti koos mitu head lavastust, millega esineti meie majas ja käidi usinalt ka väljaspool. Toimusid kohvikuõhtud ja temaatilised üritused. Sel ajal oli väga moodne teha neidude ja noorte naiste iludusvõistlust, mis saali rahvast alati täis tõi. Kunstiliseks juhiks oli tol ajal Heli Poobus.

Peale Uudo Laane siirdumist uuele tööle Pärnusse, sai klubijuhatajaks Sirje Pilter. Kultuuritööd jätkati samade ringidega ning toodi juurde ka mitu uut. Sel ajal käis koos Are kammerkoor, juhendajaks Marje Pajula. See oli heal tasemel koor, mis käis ka suurel laulupeol Tallinnas. Kahjuks on tänaseks oma tegevuse lõpetanud Jakob Kaunissaare juhendatud ansambel Elulõng, peamiselt liikmete tervise tõttu. Ansambel tõi maakondlikult võistluselt koju mitu tunnustust. Sama kanged olid Pärivere naisansambli naised, kes seenioridele korraldatud lauluvõistlusel alati esirinnas olid.

Anne Niibo juhendusel tuli kokku folkloori- ja tantsuansambel Arelased, mis tänaseks siiani edukalt koos käib. Oma nime on nad muutnud Kurveriteks ja sealt on ajapikku välja kasvanud veel ajaviiteklubi Pääsusilmad ja lauluklubi, kes kõik aktiivsed toimetajad on.
Nooremad naised moodustasid rahvatantsuansambli Anna ja Minna, juhendajaks Tiina Saar. Nemadki on juba staažikad tantsupeolised ja jäävad oma kauni ja täpse tantsuoskusega alati piirkonna tantsupidudel silma.
Ka sporditegemine on kõik need 40 aastat au sees olnud. Kõige populaarsemaks alaks ajast aega on meie piirkonnas olnud võrkpallimäng. Saali suurus võimaldab teha nii trenni kui läbi viia maakondlikke võrkpallivõistlusi. Aastaid tagasi käisid koos ka korvpallurid, kuid nemad on hetkel oma tegevuse lõpetanud. Viimastel aastatel on maja sporti ja tegevust nii täis, et raske on juba logistiliselt leida veel vabu õhtupoolikuid. Toimuvad võrkpallitreeningud nii täiskasvanutele kui noortele, talveperioodil tegutseb majas kaks laste jalgpalliringi, kaks korda nädalas teevad laval trenni judopoisid ja -tüdrukud ja tantsu jätkub nii suurde kui väikesesse saali. Avatud on korralik jõusaal, mis on intensiivses kasutuses eriti õhtupoolikutel.
Kuna noortekeskuse tegevus on paisunud aastatega väga aktiivseks (lapsi käib iga päev majas pärast kooli 30-50), siis noortekeskuse ruume hakati laiendama 2020. aastal majas asuva hetkel mitte kasutusel oleva kahetoalise korteri ja sideruumide arvelt. Lastele tehakse väga palju erinevaid huviringe, neile on antud kõik võimalused vaba aja sisukaks täitmiseks ja neil on siin majas alati väga lõbus.

Are Huvikeskus on vaba aja tegevusteks kõigile avatud. Maja ruume renditakse nii juubelite ja laste sünnipäevade pidamiseks, asutustele seminaride läbiviimiseks kui rahvatantsurühmadele tantsulaagriteks. Kena remonditud ruum on ajaviiteklubil Pääsusilmad, mida nad hoolsalt hoiavad ja kus tihti oma üritusi korraldavad. Endistes Are valla ruumides on Tori valla Are teenuspunkt, kus töötavad piirkonna sotsiaaltöötajad, reedeti käib siin tööl sekretär ja abivallavanem. Majas töötab iluteenindussalong, mis on hea töö tulemusena endale nime teinud ja palju kliente leidnud. Samas asub savimeisterdamise töötuba, mis on populaarne meisterdamiskoht nii laste kui täiskasvanute hulgas. Are Huvikeskuses asub hästi toimiv Are raamatukogu, kus lugejaid on palju ja põnevaid üritusi viiakse läbi aastaringi. Majas võtab üks kord nädalas vastu ka perearst, mis on piirkonna inimestele suur vastutulek, sest keskus ise asub Pärnu-Jaagupis.
Are Huvikeskuse väikeses saalis toimub iga kuu Tori vallavolikogu istung. Samuti käivad erinevaid seminare ja koosolekuid pidamas vallavalitsuse ametnikud. Tänu ruumide suurusele peetakse meie majas valla suuremaid üritusi, näiteks eakate jõulupidu, parimate õpilaste kevadised vastuvõtud, vabariigi aastapäeva kontsert-aktused, õpetajatepäev jm.

Are Huvikeskuse hoone valmimisest möödus 2020. aasta detsembris 40 aastat. Arhitekt Ell Väärtnõu projekteeritud ja Pärnu KEK-i ehitatud suurejooneline ja mitmeotstarbeline ehitis – tollane Pärivere sovhoosi keskus – on 20. sajandi väärtarhitektuuri uurijate arvates säilitamist ja renoveerimist, kasutamist ja eksponeerimist vääriv arhitektuuripärand.

Pärnus arhitektuuriuurijate korraldatud esitlusel toodi Are vallakeskus, nüüdne Are Huvikeskus esile okupatsiooni aastakümnete Pärnumaa ehitistest teisena villa Andropoffi järel.

Paljude võimalustega hoone

Hoone projekteerimisega alustati 1975. aastal. 1980. aasta 28. detsembril toimus Pärivere sovhoosi kontori-klubi avamine. Fuajees mürtsus alustuseks Pärnu kutseline puhkpilliorkester Rein Vendla juhatusel. Lindi lõikas läbi Mihkel Kallaste koos Valter Udami ja Andres Ringoga (ehitaja – Pärnu KEKi tollane asejuhataja). Suures saalis olid kaetud pikad lauad 400 inimesele. Õhtut sisustasid Kukerpillid, tants käis fuajees hommikuni.

60 ruumiga ligi 0,3 hektari suurune ehitis mahutas algul Pärivere sovhoosi kontori, külanõukogu, velskripunkti, sidejaoskonna, raamatukogu, juuksuri ja teeninduspunkti, telefoni keskjaama, majahoidja korteri. 400-kohaline universaalsaal ja lavaruumid olid mõeldud nii teatri- ja kontsertetendusteks, taidluseks ja tantsuõhtuteks kui sportimiseks ja filminäitamiseks. Klubi poolel olid veel ringide, baari-, riietus- ja pesuruumid, saun ja kaminasaal.

Pärivere klubist sai kohe Pärnumaa populaarne suurte pidude, konverentside, kontsertide ja teatrietenduste korraldamise koht. Kuna rahva seas Piima-Valtriks kutsutud parteijuhile Udamile ja ATK-le (agro-tööstuskoondisele) meeldisid taime- ja loomakasvatajate, masinameeste ja ülemuste piima-, külvi-, koristus- ja sotsialistliku võistluse arupidamised-kokkuvõtted sööma-joomaga, oli Pärivere klubi tihti rahvast tulvil.

Pärivere klubist sai 2014. aastal Are Huvikeskus.

Täna töötavad samas maja kõrvuti kultuurikorraldajatega veel Tori valla Are teeninduspunkt, Are Avatud Noortekeskus, raamatukogu, jõusaal, iluteenindaja, perearst ja savimeisterdamise koda. Toimetavad erinevad huviklubid ning tantsurühmad. Spordisaalis harrastatakse aktiivselt jalgpalli, võrkpalli ja judot.

Pärivere klubi, tänane Are Huvikeskus, on oma arvukate vaba aja sisustamise võimalustega olnud 40 aasta jooksul nii omainimestele kui külalistele väga oluline asutus.

Suures osas Jaanus Männiku artiklil põhinev lühikokkuvõte

Are Huvikeskus

Are Huvikeskus

Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald 87301, Pärnumaa
445 1866; 510 5498
arehuvikeskus@torivald.ee


Ants Välimäe
Tori Valla Kultuurikeskuse direktor

5301 8846
ants.valimae@torivald.ee
ants@torikultuur.ee


Vilja Alamaa
kultuurikorraldaja

445 1866; 510 5498
vilja.alamaa@torivald.eevilja@torikultuur.ee


Mare Aas
Are Huvikeskuse administraator

5645 8783


Viivika Viilup
Are Huvikeskuse puhastusteenendaja

Are huvikeskuse ruumide rendihindade hinnakiri

Renditakse E–P, kell 9.00 – 02.00

Suur saal ja fuajee 25 eurot tund
Väike saal (konverentsiruum) ja fuajee 15 eurot tund
Köök 4 eurot tund
Väikelaste mängutuba, kohvikuruum ja köök (laste tähtpäevade pidamiseks kuni 3 tundi kokku) 30 eurot kord
Väikelaste mängutuba, kohvikuruum, köök ja suur saal (laste tähtpäevade pidamiseks kuni 3 tundi kokku) 45 eurot kord
Kaminaruum ja saun 15 eurot tund
Kaminaruum 10 eurot tund
Sauna kasutamine (täiskasvanud) 5 eurot kord
Sauna kasutamine (pensionärid) 2 eurot kord
Sauna kasutamine (valla spordivõistkonnad) 10 eurot kord

2.1. Eraisikutele huvikeskuse ruumide rent alates 18. eluaastast.

2.2. Rendihind arvestatakse hetkest, mis kell soovitakse majas tegutsema hakata kuni hetkeni mil majast lahkutakse.

2.3. Renditaval  pinnal  toimuva  sündmuse  lõpu  kellaaeg  on  kell  02.00.  Järgnevate tundide eest korrutatakse õhtuse üüritunni hind kahega.

2.4. Are huvikeskuse  ruume ei broneerita ette üle 6 kuu.

2.5. Tori valla hallatavatele asutustele võimaldatakse ruumide kasutamine tasuta.

2.6. Are huvikeskuse ruumide broneerimisel on rendile võtta soovija kohustatud rendile andja poole pöörduma broneeringu kinnitamiseks ja rendilepingu sõlmimiseks hiljemalt 1 nädal enne rendi toimumise aega. Selle mittetäitmisel on Tori Valla Kultuurikeskusel õigus broneering või mistahes muud suusõnalised kokkulepped ühepoolselt lõpetada.

3.1. Teenustasu vormistab ja lepinguid sõlmib Are piirkonna kultuurikorraldaja.

3.2. Rendilepingus  märgitud rendisumma tasutakse Tori Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel.